ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

16/03/2020

PREAMBULE

De online winkel van NIKKI BEAUTÉ    (de « Online Website »), is een e-commerce website, toegankelijk via het Internet, en open voor elke gebruiker van dit netwerk. Het wordt gepubliceerd door Veronique De Zutter (“NIKKI BEAUTÉ  ” , “Wij”, of “Onze”) waarvan de contactgegevens en de maatschappelijke identiteit te allen tijde toegankelijk zijn:

Identiteit
Veronique De Zutter – NIKKI BEAUTÉ 
Buikouterbaan 8
1790 Affligem
BTW BE 0885.399.370 RPR Brussel
E-mail van de Klantendienst: nikki@nikkibeaute.be
Telefoon : 0474 25 75 84

NIKKI BEAUTÉ  biedt de verkoop van cosmetica en accessoires aan, vervaardigd door en/of voor NIKKI BEAUTÉ  of haar eventuele commerciële partners (de “Producten”) aan personen die op de Online Website bladeren (de “Gebruikers”).

Voor de toepassing van deze voorwaarden is bepaald dat de Gebruiker en NIKKI BEAUTÉ   gezamenlijk worden aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als de “Partij”, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd dan zal worden aangeduid als “Koper”. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke bestelling van een Product dat op de Online Website of in de catalogi wordt aangeboden, veronderstelt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “AV”) door de Koper. De Gebruiker kan deze AV opslaan of afdrukken, mits hij deze niet wijzigt. Deze AV zijn bovendien te allen tijde beschikbaar op de Online Website. Zij kunnen te allen tijde gewijzigd worden, waarbij de toepasselijke AV degene zijn die van kracht zijn op de Online Website op de datum waarop de bestelling door de Koper wordt geplaatst.

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de elektronische handtekening wordt eraan herinnerd en erkennen de partijen uitdrukkelijk dat de validatie van het bestelformulier onder de voorwaarden voorzien in deze AV een elektronische handtekening uitmaakt die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en als bewijs geldt van het geheel van de bestelling en de opeisbaarheid van de sommen die verschuldigd zijn voor de uitvoering van de desbetreffende bestelling.

 1. INFORMATICA EN VRIJHEDEN – PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYBELEID – BELEID BETREFFENDE VERTROUWELIJKHEID EN COOKIES maakt integraal deel uit van deze AV.

 

 1. PERSOONLIJK GEBRUIK VAN PRODUCTEN – BESTELLINGSDREMPELS

De Producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker, zonder enige directe relatie tot de professionele activiteit van deze Gebruiker. Als zodanig wordt de Gebruiker gewezen op het feit dat het bedrag van deze bestellingen niet meer mag bedragen dan 400 euro, inclusief belastingen, per bestelling. Bovendien wordt verduidelijkt dat eenzelfde Gebruiker per bestelling maximaal vier (4) Producten van dezelfde referentie mag bestellen. Bij bestellingen die bovengenoemd bedrag en/of aantal overschrijden, zal het bestelling instrument de Gebruiker uitnodigen om de geselecteerde hoeveelheden te herzien om aan de hierboven genoemde drempels te voldoen.

 1. VOORWERP

Het doel van deze AV is om de rechten en de plichten van de Partijen te bepalen, die voortvloeien uit de online- of catalogusverkoop van de Producten die op de Online Website worden aangeboden.

 1. PRODUCTEN – PRIJS

4.1 PRODUCTEN

De Producten die te koop worden aangeboden door NIKKI BEAUTÉ   zijn de producten die op de Online Website zijn opgenomen, op de dag van de raadpleging van de Online Website door de Gebruiker en binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden.

NIKKI BEAUTÉ   is zeer waakzaam over de beschikbaarheid van haar Producten en aanvaardt bestellingen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van niet beschikbaarheid van één van de Producten wordt de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt de betaling onverwijld, en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de betaling van de door hem betaalde bedragen, terugbetaald.

Enkel de geleverde producten worden aangerekend.

De foto’s en teksten die de Producten illustreren vallen niet onder de overeenkomst. Minimale variaties in de voorstelling van de Producten brengen geen aansprakelijkheid mee ten aanzien van NIKKI BEAUTÉ   en hebben geen invloed op de geldigheid van de verkoop.

4.2 PRIJS

De prijzen zijn in weergegeven in euro en gelden in België. Zij houden rekening met mogelijke kortingen, alsook met de B.T.W., die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De prijzen die aangegeven zijn op de Online Website zijn gegarandeerd tot de uiterste geldigheidsdatum aangegeven in de aanbieding.

De aangegeven prijzen houden geen rekening met de verwerkings-, verzend- en verpakkingskosten, die in rekening worden gebracht bovenop de:

 • Alle bestellingen worden verstuurd met Bpost of door een aangestelde van NIKKI BEAUTÉ .
  Alle bestellingen worden verstuurd tijdens werkdagen, van maandag tot vrijdag (behalve verlofdagen).
  De bestellingen die op zaterdag of zondag geplaatst worden, worden de volgende dag verwerkt.
 • De standaard leveringskosten bedragen €5,00 (standaard levering binnen 2 tot 4 werkdagen). De kosten voor een expreslevering bedragen €10,00.
 1. REGISTRATIE EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING

5.1 BLADEREN OP DE ONLINE WEBSITE

De Gebruiker kan kennis nemen van de verschillende Producten die te koop worden aangeboden via de NIKKI BEAUTÉ   Online Website.

De Gebruiker kan vrij bladeren op de verschillende pagina’s van de Online Website, zonder verbonden te zijn tot een bestelling. Door zich aan te melden of gebruik te maken van de Online Website blijft de Gebruiker echter onderworpen aan de GEBRUIKSVOORWAARDEN en aan het PRIVACYBELEID – BELEID BETREFFENDE VERTROUWELIJKHEID EN COOKIES die hij erkent gelezen, begrepen en aanvaard te hebben zonder beperking of voorbehoud.

5.2 REGISTRATIE VAN EEN BESTELLING

Op de Online Website zal de Gebruiker te allen tijde het volgende kunnen doen:

 • zich informeren over de kosten die van toepassing zijn op de verschillende beschikbare wijzen van levering;
 • een samenvatting van de door hem geselecteerde Producten verkrijgen door te klikken op zijn winkelmand;
 • doorgaan met het selecteren van Producten door te klikken op “Verdergaan met shoppen”;
 • het selecteren van Producten beëindigen en deze Producten bestellen door zijn winkelmand te valideren en door te klikken op “Bestellen met betalingsverplichting”.

Om de Producten te bestellen die hij als zodanig heeft gekozen, na te hebben geklikt op “Bestellen met betalingsverplichting”, zal elke Gebruiker zich moeten identificeren, hetzij door zijn e-mail adres en vertrouwelijk paswoord in te geven, indien hij reeds een account heeft gecreëerd, hetzij, indien dit nog niet het geval is, door te klikken op “Om u zich te identificeren, Klik hier!”.

In dit laatste geval dient de Gebruiker nauwkeurig het formulier in te vullen dat hem ter beschikking wordt gesteld, waarop hij de informatie die nodig is voor zijn identificatie zal aangeven, meer bepaald zijn naam, voornaam, postadres. Bovendien zal de Gebruiker zijn e-mail adres en wachtwoord naar keuze moeten verstrekken, die persoonlijk en vertrouwelijk zijn en die hij nodig zal hebben om zich later te kunnen identificeren op de Online Website.

De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld en aanvaardt dat het ingeven van deze twee identificatiegegevens een bewijs is van zijn identiteit en betuigd van zijn instemming.

Eens de Gebruiker geïdentificeerd is, moet hij het afleveradres of de afhaling in winkel valideren, en dan verschijnt een bestelformulier op het scherm, waarin het volgende wordt samengevat: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de Producten die door de Gebruiker zijn weerhouden, alsook het totale bedrag van de bestelling, de verzendkosten, de contactgegevens van de Gebruiker, het afleveradres en –termijn voor de Producten, of het afhaalpunt in winkel. De Gebruiker kan tussen de betalingswijzen die hieronder door NIKKI BEAUTÉ   worden aangeboden de betalingswijze kiezen die hij wenst.

5.3 DEFINITIEVE VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Nadat hij kennis heeft genomen van de staat van zijn bestelling, en eens het geheel van de gevraagde informatie ingevuld is door de Gebruiker, zal laatstgenoemde:

 • hetzij klikken op de gekozen betalingswijze om zijn bestelling definitief te bevestigen;
 • hetzij klikken op de knop dat hem toelaat zijn winkelmand en/of informatie met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens te wijzigen.

Door op de betalingswijze-knop te klikken, moet de Gebruiker, vooraleer de handeling voortgezet kan worden, kennis nemen van deze AV, en zijn akkoord bevestigen met het geheel van deze AV door middel van een bevestigingsactie die door de Online Website wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld door een vakje aan te klikken).

Zodra de AV door de Gebruiker zijn aanvaard, kan de Gebruiker zijn betaling met een bankkaart betalen.

De Gebruiker zal zijn bankkaart nummer moeten ingeven, volgens het type van deze bankkaart, de vervaldatum ervan, alsook het cryptogram-nummer (nummer met 3 cijfers weergegeven op de achterkant van de bankkaart).

Door directe betaling met bankkaart te kiezen, zoals voorzien in artikel 8 hieronder, wordt de Gebruiker automatisch doorverwezen naar MOLLIE (de “Bank”). De server is beveiligd door encryptie S.S.L. (Secure Socket Layer) om alle gegevens die verband houden met de betaalmiddelen zo efficiënt mogelijk te beschermen. Op geen enkel moment zullen de bankgegevens van de Gebruiker overgaan op het NIKKI BEAUTÉ   computersysteem. De verantwoordelijkheid van NIKKI BEAUTÉ   is daarom uitgesloten.

De bestelling is geldig geregistreerd zodra de Koper het detail van zijn bestelling en zijn totale prijs heeft kunnen controleren, de mogelijke fouten heeft kunnen corrigeren en zijn bestelling heeft gevalideerd. De Gebruiker wordt dan Koper.

Het bestelformulier wordt opgenomen in de computerregisters van NIKKI BEAUTÉ  , en op betrouwbare en duurzame basis bewaard, en zullen beschouwd worden als een bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen.

5.4 BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Nadat de betalingswijze op de Online Website is gevalideerd (indien van toepassing door het verstrekken van zijn kaartnummer en de vervaldatum), wordt een afdrukbare en opslagbare samenvatting van de bestelling van de Koper getoond, met onder meer vermelding van de referenties van de bestelling. Een bevestigings-e-mail wordt aan de Koper gestuurd bij de registratie van zijn bestelling, en bevat onder meer de volgende informatie:

 • Identiteit en contactgegevens van de verkoper;
 • Referenties van de bestelling;
 • Samenvatting van de bestelling en essentiële kenmerken van het/de Product(en);
 • Termijnen, kosten en eventuele leveringsbeperkingen;
 • Mogelijke afhaling in winkel en plaats van afhaling;
 • Totale bedrag van de bestelling, inclusief belastingen en inclusief verzendkosten;
 • Wettelijke rechten en garanties waarover de Koper beschikt;
 • Bevestiging van betaling.
 1. BETALING

Het bedrag dat door de Koper verschuldigd is, is het bedrag dat aangegeven is op de bevestiging van de bestelling die wordt doorgestuurd via e-mail door NIKKI BEAUTÉ   aan de Koper.

De betaling wordt uitgevoerd op het Internet via bankkaart (bancontact). Enkel bankkaarten die uitgegeven zijn door een financiële instelling binnen de Europese Unie worden aanvaard.

In elk geval behoudt NIKKI BEAUTÉ   zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • (i) overschrijding van het plafond aangegeven in de preambule van deze AV;
 • (ii) bestaand geschil met de Koper;
 • (iii) gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een voorgaande bestelling door de Koper;
 • (iv) weigering door de bankinstellingen van toestemming tot betaling via kaart;
 • (v) niet-betaling of gedeeltelijke betaling;
 • (vi) gebruik van een bankkaart die niet uitgegeven is door een erkende financiële instelling.
 1. BEHOUD VAN EIGENDOM

Voor zover dit toegestaan is onder het toepasselijk recht behoudt NIKKI BEAUTÉ   de eigendom van het/de bestelde Product(en) tot de complete inning en volledige betaling van de prijs en van de accessoires en dit met inbegrip van de verzendkosten. In geval van een betalingsincident verbindt de Koper zich ertoe het/de Product(en) dat/die eventueel ontvangen is/zijn, aan NIKKI BEAUTÉ   onverwijld en op eerste verzoek terug te geven.

 1. LEVERING

NIKKI BEAUTÉ   verzendt een overzichtsdocument bij het verzenden van het pakket.

De Producten besteld door de Koper worden enkel in België geleverd, op het adres dat door laatstgenoemde aangegeven is op het bestelformulier. Een bestelling kan slechts aan één enkel postadres gelinkt worden. Indien u hetzelfde pakket naar meerdere adressen wenst te versturen, moet u een bestelling creëren voor elk van deze desbetreffende adressen.

In ieder geval worden de Producten door Bpost vervoerd:

 • Standaard levering (verwerking en verzending van de bestellingen van 2 tot 4 werkdagen);
 • Express levering (verwerking en verzending van de bestellingen binnen de 24u indien bestelling voor 11u werd geplaatst).

Wij verwerken de bestellingen op werkdagen van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen. De bestellingen die op zaterdag en zondag geplaatst zijn worden de volgende maandag verwerkt.
Een bestelling wordt slechts vervoerd nadat deze verwerkt is.
In geval van overmacht kan de levering echter niet worden uitgevoerd (zie hieronder).

 1. OPTIE AFHALING IN WINKEL

De afhaling in de winkel laat de Koper toe om zijn bestelling die op de Online Website betaald is, te komen ophalen in ons beautysalon die deze optie voorstelt. Er wordt aan de Koper verduidelijkt dat eens de bestelling is gevalideerd, de Producten enkel kunnen worden afgehaald in het salon aangegeven tijdens de bestelling.

De Koper krijgt een e-mail die hem informeert over de datum vanaf dewelke hij zijn bestelling in de winkel kan gaan afhalen. De Producten zullen slechts beschikbaar zijn binnen een termijn van 2 tot 6 werkdagen te rekenen vanaf de validatie van de bestelling.

Om de bestelling in de winkel af te halen, is de Koper verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen alsook de bevestigings-e-mail van de bestelling.

De Koper kan zijn bestelling eveneens via een derde persoon afhalen in de winkel (hierna : « Derde Persoon ), die voor de afhaling van de desbetreffende bestelling het volgende zal moeten voorleggen: zijn geldig identiteitsbewijs, het geldig identiteitsbewijs van de Koper, alsook de bevestigings-e-mail van de bestelling dat hij van de Koper zal hebben verkregen.

Elk artikel van de bestelling zal door NIKKI BEAUTÉ   in zijn originele staat geleverd worden aan de Koper of aan de Derde Persoon; de Koper of de Derde Persoon zullen zo de conformiteit en de staat van het/de artikel(en) van de bestelling kunnen controleren.

De Koper of de Derde Persoon moet, om de bestelling definitief af te halen, een voucher ondertekenen om het ontvangst van de bestelling te bevestigen. Deze voucher geldt al bewijs van afgifte door NIKKI BEAUTÉ   en afhaling door de Koper van de artikelen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, in perfecte staat.

Indien het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de bestelling niet zijn afgehaald in de winkel binnen een termijn van 3 tot 7 werkdagen na de datum waarop het Product beschikbaar is in de winkel, zal de Koper een herinnering per mail ontvangen, waarin vermeld wordt dat zijn Product nog gedurende 7 werkdagen beschikbaar is voor afhaling, te rekenen vanaf ontvangst van de herinnerings-e-mail.

Na het verstrijken van deze termijn van 7 werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd en wordt het bedrag van deze bestelling terugbetaald aan de Koper.

 1. GARANTIES

10.1 CONTRACTUELE GARANTIE

Bepaalde Producten die op de Online Website verkocht worden, kunnen genieten van een contractuele garantie waarvan de duurtijd en de voorwaarden aangegeven zijn op de pagina van het/de desbetreffende Product(en).

10.2 WETTELIJKE GARANTIES

Onafhankelijk van enige contractuele garantie die aan de Koper kan worden toegekend, heeft de Koper rechten als consument onder de tweejarige wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming van de verkoper, van toepassing op consumptiegoederen (artikels 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek), en onder de garantie voor verborgen gebreken (artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

 1. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met het toepasselijke recht beschikt de Koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen om het/de Product(en) die hij heeft besteld, terug te sturen, zonder verplichting van opgave van motief.

Deze herroepingstermijn vervalt veertien dagen na de dag van ontvangst van het/de bestelde Product(en) of:

 • waar de Koper meerdere Producten in één bestelling bestelt en deze afzonderlijk afgeleverd worden, vanaf de dag die volgt op de dag dat de Koper, of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, fysiek in bezit is van het laatste goed;
 • in geval van levering van een product dat bestaat uit meerdere loten of delen, vanaf de dag die volgt op de dag waarop de Koper, of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, fysiek in bezit is van het laatste lot of van het laatste deel;
 • bij contracten voor de regelmatige levering van Producten voor een bepaalde periode, vanaf de dag die volgt op de dag dat de Koper, of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, fysiek in bezit is van het eerste goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper Ons kennis te geven van zijn beslissing om te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld, een brief verstuurd met de post, per fax of via elektronische post).

De Koper heeft hiervoor ook de mogelijkheid om het downloadbare standaardformulier voor herroeping te gebruiken door op de volgende link te klikken FORMULIER VOOR HERROEPING en dat aangehecht is als bijlage en door het ons per post te sturen naar:

Veronique De Zutter
NIKKI BEAUTÉ 
Buikouterbaan 8
1790 Affligem

E-mail van de Klantendienst: nikki@nikkibeaute.be

Indien de Koper zijn verzoek voor herroeping elektronisch doorstuurt, sturen Wij hem onverwijld een ontvangstbewijs van de herroeping door op een duurzaam medium (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn te respecteren, is het voldoende dat de Koper de mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In overeenstemming met de toepasselijke bepalingen kan de Koper, niettegenstaande een verzoek voor herroeping uitgevoerd binnen de termijn hierboven aangegeven, het herroepingsrecht niet uitoefenen voor onder meer de “levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken voor de consument”.

Daarom zal de Koper het/de Product(en) geheel, ongebruikt, en in hun oorspronkelijke onaangetaste staat onverwijld, en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat de Koper zijn beslissing voor herroeping heeft meegedeeld, naar Ons terugzenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Koper het/de Product(en) geheel terugzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

De Koper moet contact opnemen met de klantendienst om kennis te nemen van de procedure dat hem toelaat het/de Product(en) terug te zenden zonder kosten. De Koper is slechts verantwoordelijk voor de vermindering in waarde van het/de Product(en) die voortvloeit uit handelingen anders dan die welke nodig zijn om de aard, de eigenschappen en de goede werking van dit/deze Product(en) bepalen.

De Koper ziet erop toe, in de mate van het mogelijke, dat hij bij zijn pakket het nummer van zijn bestelling toevoegt, evenals de voucher voor het transport dat op het pakket geplakt moet worden, waarbij deze laatste verkregen kan worden door contact op te nemen met de Klantendienst 0474 25 75 84 of per e-mail op nikki@nikkibeaute.be

Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing tot herroeping binnen de hierboven vermelde termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van het effectieve ontvangst van de bestelling, wordt de bestelling als definitief beschouwd en zal geen enkele terugbetaling meer plaats kunnen vinden, met uitzondering van de gevallen voorzien in deze AV.

In geval van herroeping door de Koper, vergoeden Wij hem alle van hem ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Koper, indien van toepassing, een wijze van levering zou hebben gekozen verschillend van de voordeligste standaard wijze van levering die door Ons wordt voorgesteld) zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen te rekenen vanaf de dag worden we op de hoogte worden gesteld van de beslissing van de Koper voor herroeping.

Wij voeren de terugbetaling uit door middel van dezelfde betalingswijze die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie; in ieder geval zal deze vergoeding geen kosten voor de Koper opleveren.

De terugbetaling van de hierboven vermelde bedragen wordt uitgesteld tot de ontvangst van het/de Product(en) onder de bovenvermelde voorwaarden, of totdat de Koper NIKKI BEAUTÉ   het bewijs heeft verstrekt van verzending van deze goederen, waarbij de eerste van deze data de relevante datum is.

Voor aanvullende informatie over de omvang, inhoud en voorwaarden van de uitoefeningsmodaliteiten van het herroepingsrecht van de Koper, kan deze contact opnemen met de klantenservice per e-mail op nikki@nikkibeaute.be

 1. OVERMACHT

NIKKI BEAUTÉ   is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen volgens deze overeenkomst, indien de niet-uitvoering wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht uitmaakt.

De gebeurtenissen die aan de criteria voldoen die bepaald zijn door de geldende rechtspraak en wetgeving zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden.

In geval van een gebeurtenis dat overmacht uitmaakt zal NIKKI BEAUTÉ   binnen vijf (5) werkdagen na de gebeurtenis of de dreiging van deze gebeurtenis de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen.

De Partijen zijn het erover eens dat zij elkaar zo spoedig mogelijk raadplegen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen tijdens de duur van de overmacht.

Na een periode van één (1) maand van onderbreking door overmacht, heeft NIKKI BEAUTÉ   de mogelijkheid om de bestelling niet te eerbiedigen, met de verplichting om de Koper indien nodig te vergoeden.

 1. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen van deze AV als ongeldig worden beschouwd of ongeldig worden verklaard bij toepassing van een wet, van een regelement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegd gerecht, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden zij hun reikwijdte.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze AV en de samenvatting van de bestelling die naar de Koper wordt verstuurd vormen een contractueel geheel en maken de volledige contractuele relatie uit tussen de Partijen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AV en de contractuele relatie tussen NIKKI BEAUTÉ   en de Koper zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 1. TOEWIJZING VAN RECHTSMACHT

Elk geschil dat voortvloeit uit de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken of aan elke andere bevoegde rechterlijke instantie.

 1. CONTACT KLANTENDIENST EN BEMIDDELING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

Voor vragen met betrekking tot een aankoop die op de Online Website gemaakt is, kan de Koper de Klantendienst als volgt contacteren:

 • telefonisch op 0474 25 75 84van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 20u, uitgezonderd feestdagen.
 • Via Internet : NIKKI@NIKKIBEAUTE.BE
 • Via de post:
  NIKKI BEAUTÉ
  Buikouterbaan 8
  1790 Affligem

In overeenstemming met het toepasselijke recht heeft de Koper het recht om gratis gebruik te maken van de ombudsdienst die wordt voorgesteld door NIKKI BEAUTÉ  .

De naam en de contactgegevens van de Consumentenombudsman voorgesteld door NIKKI BEAUTÉ   zijn:

Land van uw facturatie-adres

Instelling voor alternatieve geschillenbeslechting

België

Ombudsman du Commerce
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8
Bruxelles, 1160
Belgium
Email address: info@ombudscom.be
Website: http://www.ombudsmanvoordehandel.be
Phone: +32 2 788 05 20

In overeenstemming met het toepasselijk recht weigert de consumentenombudsdienst een aanvraag bedoeld in paragraaf 1 te behandelen:

1° wanneer de klacht verzonnen, kwetsend of eer rovend is;
2° wanneer de klacht anoniem wordt ingediend of wanneer de tegenpartij niet is of kan worden geïdentificeerd;
3° wanneer de klacht reeds door een gekwalificeerde entiteit werd behandeld, ook indien zij niet ontvankelijk werd verklaard omwille van één van de redenen opgesomd in artikel XVI.25, §1, 7°, met uitzondering van punt e);
4° wanneer de klacht de regeling van een geschil beoogt dat reeds het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte;

De consumentenombudsdienst kan een aanvraag bedoeld in paragraaf 1 weigeren te behandelen:
1° wanneer de betreffende klacht niet voorafgaandelijk bij de betrokken onderneming werd ingediend;
2° wanneer de betreffende klacht meer dan een jaar geleden bij de betrokken onderneming werd ingediend;
3° wanneer de behandeling van het geschil de effectieve werking van een Consumentenombudsdienst ernstig in het gedrang zou brengen.”

U kan eveneens de bemiddelingsprocedure opstarten via het online platform voor geschillenregeling dat ontwikkeld en beheerst wordt door de Europese Commissie op het volgende adres:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show